Nieuws 2020

Nadere maatregelen toerisme Veiligheidsregio Zeeland - 27 maart 2020

Een nieuwe noodverordening, waarom?
Gezien de beperkte omvang van de zorgcapaciteit in Zeeland en het al langer bestaande nijpende tekort aan bijvoorbeeld huisartsenzorg is het niet gewenst dat grote groepen toeristen naar Zeeland komen. Dit omdat hiermee de kans bestaat dat het zorgsysteem in Zeeland overbelast raakt en daarmee de zorgcontinuïteit in Zeeland ernstig in gevaar dreigt te komen. Via communicatie wordt toerisme en recreatie ontmoedigd om in Zeeland te recreëren gedurende deze uitbraak van het coronavirus, maar dit blijkt niet voldoende.

Ingang en duur noodverordening
Deze noodverordening, zie ZeelandVeilig/Coronavirus is sinds 27 maart 2020 van kracht, behalve de maatregelen 2.5.a. en 2.5b. Deze maatregelen gaan in per 30 maart 2020, om 12:00uur.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen die zijn opgenomen in deze verordening in beginsel gelden tot en met maandag 6 april 2020. Het verbod op evenementen geldt tot 1 juni 2020.

Ingang en duur maatregelen toerisme in noodverordening
De maatregelen die gericht zijn op het weren van toerisme/verbod recreatief nachtverblijf in Zeeland zijn langer van kracht. Ze worden uiterlijk 10 mei 2020 door de voorzitter van de Veiligheidsregio herbeoordeeld op noodzaak en eventuele verlenging. De voorzitter kan de maatregelen ook eerder dan 10 mei intrekken als ze niet meer nodig zijn om de zorgcontinuïteit te borgen.

Toeristisch/recreatief nachtverblijf
Onder toeristisch/recreatief nachtverblijf wordt verstaan nachtelijk verblijf door (groepen van) personen voor ontspanning in de vrije tijd die hun hoofdverblijfplaats elders hebben. Het gaat dus om personen die niet hun hoofdverblijf hebben in de locatie waar ze recreëren. Ze zijn in de locatie puur om te recreëren, dus voor allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Het centrum van sociale en maatschappelijke activiteiten vindt zich plaats in en om hun hoofdverblijf, dus elders.

Onder bedoelde locaties en gebieden dient in ieder geval te worden verstaan (niet limitatief) recreatieparken, hotels (recreatief nachtverblijf), vakantieparken, kampeerterreinen, (mini)campings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, pensions, jachthavens, strandslaaphuisjes en camperplaatsen. Ook de genoemde locaties uit eerdere verordeningen gelden nog steeds.

Het is ook verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard in de vorm van een slaaphuisje of strandhuisje op of aan een strand te bouwen.

Uitzondering
Deze aanwijzing heeft geen betrekking op:

a.            Locaties en gebieden waar toeristisch/recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan en gebruikt door arbeidsmigranten/seizoenarbeiders;

b.            Tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van toeristisch/recreatief verblijf;

c.            Dagtoerisme (mits de hiervoor geldende bestaande landelijke maatregelen worden gevolgd).

Handhaving
Handelen in strijd met de aanwijzingen in dit besluit op grond van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 27 maart 2020 is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Ook kan de voorzitter van de veiligheidsregio een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen (artikelen 125 van de Gemeentewet jo. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s).

 

Corona-virus - 18 maart 2020

Het Coronavirus gaat rond door de wereld. In Nederland zijn verregaande maatregelen getroffen: o.a. sluiting van scholen en horeca tot 6 april.
Ook binnen de toeristische sector in Zeeland zijn er grote zorgen, zeker nu het seizoen zo voor de deur staat. 17 maart j.l. is er namens de burgermeesters van Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland een brief uitgegaan naar het ministerie van Justitie en Veiligheid met daarin het dringende en snelle verzoek om landelijke maatregelen, richtlijnen en adviezen waarmee een ongewenste toeloop van toeristen beperkt of gereguleerd kan worden.
Er zijn nog geen uitspraken gedaan, maar we zien dat veel parken en campings om ons heen gesloten blijven tot in ieder geval 6 april. Mede omdat de medische zorg hier beperkt is!
Voor uw en onze veiligheid gaan wij als camping mee met deze maatregel en zal Camping Irenehoeve haar poorten pas weer openen vanaf 6 april 2020. (onder voorbehoud van maatregelen van hogerhand).
Om dit voor u te compenseren zullen wij het kampeerseizoen voor de seizoenplaatsen met twee weken verlengen tot zondag 18 oktober 2020.
Wij betreuren deze situatie uiteraard maar willen benadrukken dat het hier echt gaat om overmacht.

Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen, bij voorkeur per e-mail. 

We vragen om uw begrip en hopen u zo snel mogelijk in goede gezondheid te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Familie Boot

 


Nieuws 2018

Lentemarkt Westenschouwen - 29 april 2018

 

Onthulling zeemeermin - 21 april 2018

Op zaterdag 28 april wordt er in Westenschouwen een feestje gevierd. Er wordt dan een beeld van de zeemeermin onthuld op de rotonde van Westenschouwen. Er zal muziek zijn van een visserskoor en springkussens voor de kinderen. De onthulling zal om 16.00 uur plaatsvinden.

 

Arjen en Leonie nieuwe eigenaren - 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 hebben Arjan en Leonie de camping over genomen van Jan en Bertha. Hiermee zet de volgende generatie Boot de traditie voort!

 


Nieuws 2017

Live muziek dweilband "De Witte Dweil - 29 juli 2017

Net als vorige jaar speelt de dweilband, waar de eigenares van de camping bij speelt, bij goed weer 's avonds een uurtje bij ons op de camping!Dit was vorige jaar een succes, dus iedereen is van harte welkom om te komen luisteren!

 

Garage sale Westenschouwen - 29 juli 2017

Net als vorige jaar doen wij weer mee aan de garage(boerenschuur) sale!

 

Concert in het Bos  - 20 juli 2017

Op donderdag 20 juli is er een gratis concert in het bos met franse chansons om 20.00 uur.

 


Nieuws 2016

Garage (boerenschuur) sale Westenschouwen - 3 september 2016

Vandaag namen wij deel aan de garage sale die georganiseerd was door de vereniging Westenschouwens Welvaren. Onze boerenschuur deed dienst als garage en mede door het mooie weer, en de opkomst, was het een zeer geslaagd initiatief.

 

Seizoensplaats toercaravan vrij - 1 juli 2016

In het hart van Westenschouwen hebben wij op onze kleinschalige, gemoedelijke camping een mooie seizoensplaats vrij. Voor € 2000,- kunt u genieten van rust, ruimte en natuur. Met bos en strand op loopafstand is het altijd vakantie. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op!

 

Nieuwe douches - 10 maart 2016

Op dit moment zijn wij druk bezig om de douches op de camping aan te pakken. De gehele vloer is verwijderd en vervangen door een nieuwe betonvloer voorzien van vloertegels. Ook zijn de wanden in de douches vervangen. De douches zullen gereed zijn voor het seizoen start.

 

Verbouwing vakantiewoning - 5 februari 2016

De werkzaamheden in vakantiewoning De Specht zijn gereed.
De Specht is nu voorzien van centrale verwarming en een mooie nieuwe vloer.